شیلی همشهری ورزشی همشهری ورزشی – 4 اردیبهشت

شیلی: همشهری ورزشی همشهری ورزشی – 4 اردیبهشت روزنامه های ورزشی

گت بلاگز اخبار اجتماعی وزیر کشور اعلام کرد صدور حکم شهردار وقت بر است/ گزینش سرپرست جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ، هاشمی

رئیس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: با توجه به قوانین باید تا وقت صدور حکم شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت پایتخت سرپرست گزینش شود. 

وزیر کشور اعلام کرد صدور حکم شهردار وقت بر است/ گزینش سرپرست جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ، هاشمی

هاشمی: وزیر کشور اعلام کرد صدور حکم شهردار وقت بر است/ گزینش سرپرست جهت شهرداری تهران

عبارات مهم : ایران

رئیس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: با توجه به قوانین باید تا وقت صدور حکم شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت پایتخت سرپرست گزینش شود.

به گزارش میزان، محسن هاشمی در دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در جلسه هفته گذشته شورای شهر اسناد مربوط در رابطه با شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران را به وزارت کشور ارسال کردیم و وزیر کشور نیز اعلام کرد که اسناد را به مراجع ذیربط ارسال کرده است.

وزیر کشور اعلام کرد صدور حکم شهردار وقت بر است/ گزینش سرپرست جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ، هاشمی

وی افزود: امیدوار هستیم حکم شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به سرعت امضا شود و محمد علی نجفی به زودی در اتاق کارشان مشغول به کارشان شوند.

رئیس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به جلسه روز گذشته خود با وزیر کشور تصریح کرد: روز گذشته همراه با شهربانو امانی و علی اعطا جلسه ای را با وزیر کشور تشکیل دادیم تا این عنوان را به سرعت پیگیری کنیم.

رئیس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: با توجه به قوانین باید تا وقت صدور حکم شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت پایتخت سرپرست گزینش شود. 

هاشمی ادامه داد: وزیر کشور اعلام کرد که پروسه صدور حکم شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران کمی وقت بر خواهد بود.

رئیس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص دستورالعمل وزارت کشور خاطرنشان کرد: تا وقت تشریفات قانونی باید شهردار فعلی یا یکی از کارکنان رسمی شهرداری بر اساس مقررات به عنوان سرپرست معرفی شود.

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداری | روز گذشته | شورای شهر | محسن هاشمی | شورای اسلامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog