شیلی همشهری ورزشی همشهری ورزشی – 4 اردیبهشت

شیلی: همشهری ورزشی همشهری ورزشی – 4 اردیبهشت روزنامه های ورزشی

گت بلاگز اخبار اجتماعی تا دیرتر نشده ریشه های نارضایتی ها را پیدا کنید و آنها را بخشکانید ،

در کشوری که مسئولین آن در برج عاج زندگی می‌کنند و به جای شنیدن درد دل‌های مردم و حل پرسشها آنان، به جنگ لفظی با همدیگر مشغولند و عده‌ای نیز مشغول چپاول بیت الما

تا دیرتر نشده ریشه های نارضایتی ها را پیدا کنید و آنها را بخشکانید ،

هشدار راجع به قتل 2 روحانی در هفته اخیر/ مسیح مهاجری: تا دیرتر نشده ریشه های نارضایتی ها را پیدا کنید و آنها را بخشکانید

عبارات مهم : اسلامی

در کشوری که مسئولین آن در برج عاج زندگی می کنند و به جای شنیدن درد دل های مردم و حل پرسشها آنان، به جنگ لفظی با همدیگر مشغولند و عده ای نیز مشغول چپاول بیت المال هستند، طبیعی است که با پدیده های انحرافی مواجه شویم.

مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: زخم هائی که در مناظره ها و تبلیغات تهاجمی انتخابات ریاست جمهوری بر پیکر نظام جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران وارد شد، هنوز تازه است و این روزها نخستین چرک های خود را بروز داده است.

تا دیرتر نشده ریشه های نارضایتی ها را پیدا کنید و آنها را بخشکانید ،

هشدار راجع به قتل 2 روحانی در هفته اخیر/ مسیح مهاجری: تا دیرتر نشده ریشه های نارضایتی ها را پیدا کنید و آنها را بخشکانیدبه گزارش عصر ایران، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: قتل دو روحانی در هفته گذشته به خاص با توجه به اینکه میان قاتلان و مقتولان هیچ سابقه آشنائی یا خصومتی وجود نداشته و به گفته یکی از قاتلان، او به علت اینکه نتوانست جهت حل مسئله خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تماس برقرار کند بعد از ناکامی از ورود به ساختمان مجلس، تصمیم گرفت یکی از مسئولین را به قتل برساند، اهمیت توجه به ریشه های این حوادث را زیاد نمایان می کند.

هر چند این قاتل به جای آنکه به سراغ یکی از مسئولین برود به تصور اینکه هر کس ملبس به لباس روحانی باشد مسئول است کسی را به قتل رسانده که مسئولیتی در هیچیک از قوای سه گانه نداشته، ولی توصیه مهم همین است که او و امثال او نظام حکومتی موجود را با روحانیت همسان می بینند و براساس همین تصور اشتباه مرتکب اقداماتی می شوند و یا مطالبی به زبان می آورند تا اعتراضشان به مسئولین را ابراز نمایند و نشان بدهند. توصیه مهم تر این است که آیا بعضی افراد به نقطه ای می رسند که درصدد قتل بر می آیند و کاری از قبیل کشتن یک مسئول آنها را راضی می کند؟

در کشوری که مسئولین آن در برج عاج زندگی می‌کنند و به جای شنیدن درد دل‌های مردم و حل پرسشها آنان، به جنگ لفظی با همدیگر مشغولند و عده‌ای نیز مشغول چپاول بیت الما

وقتی افرادی که در سطح نامزدی ریاست جمهوری در برابر چشمان ده ها میلیون نفر طوری راجع به عملکرد مسئولین نظام سخن می گویند که هر بیننده و شنونده ای احساس می کند در این کشور کاری به نفع مردم انجام نشده و همه جا را فساد گرفته و هر کس به قدرت می رسد درصدد چپاول ثروت کشور بر می آید، طبیعی است که افراد فاقد اطلاعات و تحلیل واقعی راجع به پرسشها جامعه از نظام تصوری منفی پیدا کنند و به همه مسئولین بدبین شوند.

این بدبینی اگر با ناامیدی همراه شود و افرادی به علت پرسشها زندگی و مواجه شدن با درهای بسته در قوای سه گانه سرخورده شوند، طبیعی است مرتکب اقدامی غیرعادی شوند. بعضی افراد اقدام به خودسوزی می کنند، بعضی به جان نزدیک ترین افراد خود می افتند و بعضی دیگر به تصور انتقام از مسئولین درصدد جنایتی بر می آیند که نمونه هائی از آن را در هفته گذشته شاهد بودیم.

تبلیغات مسموم دشمن های به خاص رسانه های بیگانه و همینطور اینترنت نیز به ناامیدی ها و بدبینی ها دامن می زند و شرایط حادی پدید می آید که نتیجه آن ارتکاب بعضی جنایات و کارها غیرمنطقی می شود. متاسفانه رسانه ملی و بعضی رسانه هائی که باید صورت ای واقعی از نظام و مسئولین آن ارائه نمایند و در کنار نواقص و نارسائی ها، خدمات و کارها مثبت را هم یادآور شوند، برعکس عمل می کنند. بعضی برنامه های رسانه ملی پر از منفی بافی و ترسیم کننده صورت ای ناامید کننده از کشور هست. دست اندرکاران این برنامه ها به علت مخالفتی که با بعضی مسئولین دارند،اساس را فراموش کرده و درصدد انتقام گرفتن بر می آیند و به این عارضه خطرناک توجه نمی کنند که محصول تبلیغات منفی آنها همین کارها خطرناکی است که این روزها شاهد آن هستیم.

تا دیرتر نشده ریشه های نارضایتی ها را پیدا کنید و آنها را بخشکانید ،

در بعضی ادارات نیز پارتی بازی، رشوه و کارشکنی ها مردم را ناامید می کند و به ناراضی تراشی دامن می زند. در بخش هائی از قوه قضائیه نیز عواملی وجود دارند که به وظیفه خود عمل نمی کنند و با ناراضی تراشی های خود حتی خدمات صادقانه قضات شریف و پاکدامن را نیز زیر پرسش می برند. مجلس شورای اسلامی بعد از حمله داعش، با برج و باروهائی که به دور خود کشیده، راه را بر مراجعین بسته و افراد گرفتار را با درهای بسته مواجه می کند. این واقعیت تلخ را بپذیریم که بسیاری از مردم گرفتار، جهت حل مشکلاتشان پناهگاهی ندارند. تاسف بارتر اینکه مسئولین ما به بهانه های متفاوت از مردم فاصله گرفته اند و مردم در مواردی که مظلوم واقع می شوند و به حق قانونی خود نمی رسند، به آنها دسترسی ندارند تا پرسشها خود را با آنها در میان بگذارند و راهی جهت برطرف ظلم پیدا کنند. فقر و محرومیت نیز یک واقعیت انکارناپذیر است که بسیاری از مسئولین از آن بی خبرند.

در کشوری که مسئولین آن در برج عاج زندگی می کنند و به جای شنیدن درد دل های مردم و حل پرسشها آنان، به جنگ لفظی با همدیگر مشغولند و عده ای نیز با استفاده از این وقت مشغول چپاول بیت المال هستند، طبیعی است که با پدیده های انحرافی خطرناکی از قبیل آنچه هفته گذشته رخ داد مواجه شویم. بعضی از مسئولین ما به جای سخن گفتن از وظایفی که برعهده دارند به همه چیز می پردازند و از زمین و آسمان حرف می زنند و به اوج و پائین دنیا حمله می کنند و شاید نمی دانند در یک قدمی آنها گرفتارانی هستند که در محرومیت و ظلم و عدم توجه به مشکلاتشان دست و پا می زنند و از اینکه کسی به داد آنها نمی رسد و در عین حال مسئولان هر روز شعارهائی می دهند که گوئی همه چیز سر جای خود واقع شده است است و هیچ مشکلی وجود ندارد، متعجب می شوند و به نتایجی می رسند که کارها انحرافی بخشی از عوارض آن است.

در کشوری که مسئولین آن در برج عاج زندگی می‌کنند و به جای شنیدن درد دل‌های مردم و حل پرسشها آنان، به جنگ لفظی با همدیگر مشغولند و عده‌ای نیز مشغول چپاول بیت الما

آیا این حوادث خطرناک، به اندازه کافی خبر با خود ندارند که مسئولین ما را به خود بیاورند؟ آیا جنگ لفظی و دعواهای سیاسی بی حاصل بس نیست؟ آیا به سرانجام راهی که در پیش دارید اندیشیده اید؟ آیا می دانید اگر از کنار واقعیت های تلخ جامعه بی تفاوت عبور کنید، گرفتاران جامعه به این قبیل کارها بسنده نخواهند کرد و به کار دیگری دست خواهند زد که انتظارش را ندارید؟ تا دیرتر نشده ریشه های نارضایتی ها را پیدا کنید و آنها را بخشکانید.

واژه های کلیدی: اسلامی | رسانه ها | نارضایتی | رسانه ملی | ریاست جمهوری | مجلس شورای اسلامی | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog