شیلی همشهری ورزشی همشهری ورزشی – 4 اردیبهشت

شیلی: همشهری ورزشی همشهری ورزشی – 4 اردیبهشت روزنامه های ورزشی

گت بلاگز اخبار حوادث بازداشت مردی که ۲ دهه پسرش را در قفس نگه داشت

به گزارش ایسنا، در شهر «ساندا» در ژاپن یک مرد ۷۳ ساله ژاپنی که پسرش را جهت مدت بیش از ۲۰ سال در یک قفس چوبی محبوس کرده بود، بازداشت شد.

بازداشت مردی که ۲ دهه پسرش را در قفس نگه داشت

عبارات مهم : ساندا

پلیس ژاپن یک پیرمرد ۷۳ ساله را به جرم نگهداری از فرزندش در قفس بازداشت کرد.

به گزارش ایسنا، در شهر «ساندا» در ژاپن یک مرد ۷۳ ساله ژاپنی که پسرش را جهت مدت بیش از ۲۰ سال در یک قفس چوبی محبوس کرده بود، بازداشت شد.

به گفته این مرد، پسر ۴۲ ساله وی بیماری روانی داشته و در منزل مسکونی آنها در شهر ساندا درون یک قفس زندگی می کرده است.

بازداشت مردی که ۲ دهه پسرش را در قفس نگه داشت

گفته می شود که این پیرمرد پسرش را در یک قفس چوبی به ارتفاع یک متر و عرض ۱.۸ متر حبس کرده بود.

این قفس در کلبه کناری ساختمان مهم این منزل مسکونی ساخته شده است بود. پیرمرد ژاپنی، علت حبس کردن پسرش را بدتر شدن پرسشها روانی و پرخاشگری های او عنوان کرده است.

به گزارش ایسنا، در شهر «ساندا» در ژاپن یک مرد ۷۳ ساله ژاپنی که پسرش را جهت مدت بیش از ۲۰ سال در یک قفس چوبی محبوس کرده بود، بازداشت شد.

در حال حاضر پسر این مرد در یک مرکز رفاه اجتماعی تحت مواظبت و نگهداری است.

واژه های کلیدی: ساندا | پیرمرد | بازداشت | نگهداری | پرخاشگری | منزل مسکونی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog